Forside Behandlingsarbejde med familier Arbejdet med medarbejdergrupper  -  Terapi Samtaler med børn  -  Priser CV  -  Kontakt - Links

Behandlingsarbejde med  familier.

Ofte forveksles behandling med terapi, men behandling kan ligeledes være af mere pædagogisk og rådgivende karakter, ikke mindst i arbejdet med børn/unge.

Behandlingsarbejde er for mig kendetegnet ved en særligt tilrettelagt proces, der sikrer udviklingsmål i forhold til børns og unges sikkerhed og trivsel.

I en systemisk kontekst understøttes denne proces af helhedssyn og gensidighed, for at modvirke årsag/virkning stempling. Diagnoser og symptomer er ikke et mål men et middel for opmærksomhed.

Barnet er ikke problemet, men omfattes af problemet. Moderen er ikke svag og usikker, men udviser tegn på svaghed/usikkerhed osv.

Netværks- og familie system udgør ressourcen til problem løsning.

Samarbejde med familien afløser konference om familien.

Dialog afløser monolog.

De professionelle får en generel ekspertrolle, familien har den konkrete viden.