Forside Behandlingsarbejde med familier Arbejdet med medarbejdergrupper  -  Terapi Samtaler med børn  -  Priser CV  -  Kontakt - Links

Arbejdet med medarbejdergrupper.

Konsultation er kendetegnet ved en faglig og overvejende rådgivende/uddannende kontekst. Her arbejdes med specifikke arbejdsproblemområder, der trænger til revurdering og nytænkning eller ny viden.

Supervision er kendetegnet ved faglig/personlig refleksion, nye vinkler, nyt overblik. Supervisanten sætter selv ramme for omsætning, og dette indebærer derfor ikke nødvendigvis ny viden men snarere nyt overblik/nye forståelser for at kvalificere og udvikle arbejdet.

Jeg inddrager i personalesupervision ofte gruppen/teamet refleksivt i.f.t. at opkvalificere/opdage nyt i en ”tung sag”/et belastende undervisningsforløb.

Organisationsudvikling tager afsæt i at værdier, mål, og vilkår fremlægges, drøftes, og gøres operationelle. Muligheder fremmes, begrænsninger overkommes..

I en positiv psykologisk forståelse, vil arbejdspladsens formål, vision, drift, og målsætning altid betyde et fokus på veje til forbedringer, fremfor forhindringer til at nå der.

Det betyder ikke, at der ikke tales om problemer og udfordringer, men snarere at disse ses som forhindringer, der giver erfaring og ballast.

En arbejdsplads med plads til at lære af fejl, skaber arbejdsglæde, engagement, og energi hos de ansatte til udvikling af faget/branchen, og til at forbedre produkter eller metoder til gavn for kunde/borger.